ZWROTY

Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane na podane konto lub adres w ciągu 14 dni roboczych. Koszty zwrotów zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17.06.2011 /decyzja nr.RWR 11/2011/ ponosi kupujący. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu.

 

OPAKOWANIE

 

Urządzenie wysyłane do AS KOMIS należy spakować identycznie jak podczas dostawy /na drewnianej palecie, okartonowane, zabezpieczone folią bąbelkową oraz folią strecz, a także szarą taśmą klejącą. Paleta musi być sztywno zespolona z urządzeniem za pomocą specjalnej taśmy bandującej. /Sprzęt nieprawidłowo spakowany może ulec uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu, co grozi utratą gwarancji/

Do opakowania należy przykleić dokumentację zakupu zabezpieczoną kopertą lub „koszulką” foliową.

WAŻNE

Kurier nie dokona odbioru urządzenia bez w/w drewnianej palety. Paleta musi być dostosowana do transportu wózkiem widłowym typu „jamnik”.